Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili öğrenciler,

Küreselleşen dünyada teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermektedir.
Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan birisi nitelikli iş gücüne sahip olmak, bunun da yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir.
Hızla büyüyen ülkemizde çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeterli ve yetkin meslek elemanları mesleki teknik öğretim ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemizin en köklü birimi olan Meslek Yüksekokulumuz, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Sevgili öğrenciler,

Yüksekokulumuzdan iyi bir donanımla mezun olabilmeniz için tüm öğretim elemanları, ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar. Okul idaresi olarak bizler de öğrenim gördüğünüz bu süre içerisinde sizlere en iyi imkânları sağlamaya çalışmaktayız. İnanıyorum ki hepiniz buradan iyi bir bilgi düzeyini yakalamış olarak mezun olacaksınız. Burada edindiğiniz bilgi ve becerilerinizin diplomanız yanında size iyi fırsatlar sağlamasını temenni ediyorum. Tabii size düşen karşınıza çıkacak bu fırsatları iyi değerlendirip sonuç alabilmektir. Bunu yapacağınıza olan inancım tamdır.

Hepinizi sevgiyle selamlıyor, başarılar diliyorum.

                                                           

                                                         Dr. Öğr. Üyesi Şahin SÖZEN

Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.